Γενικοί όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης - Moulinex.gr
nav-icon

Σε ισχύ από την 1η Μαρτίου 2020

Προοίμιο

Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης παρέχουν πληροφορίες για τους κανόνες που εφαρμόζονται στη χρήση των ιστοσελίδων και των εφαρμογών που δημοσιοποιούν οι εταιρείες του Ομίλου SEB, και τους κανόνες που εφαρμόζονται στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Ο όρος Όμιλος SEB σημαίνει όλες οι εταιρείες που ανήκουν άμεσα ή έμμεσα στην εταιρεία SEB SA, που είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών της Λυών υπό τον αριθμό 300 349 636, η οποία έχει την καταστατική της έδρα στην Οδό Moulin Carron 112, Campus SEB, 69130 Ecully, Γαλλία.
Προκειμένου να καθορίσετε με ακρίβεια τις οντότητες του Ομίλου SEB που είναι υπεύθυνες για την Ιστοσελίδα   που χρησιμοποιείτε, προτείνουμε να συμβουλευτείτε την Νομική Ενημέρωση   που είναι διαθέσιμη σε αυτή την Ιστοσελίδα .

Οι εταιρείες του Ομίλου SEB έχουν στην κατοχή τους πολλές εμπορικές επωνυμίες, ειδικότερα TEFAL (ή T-FAL ανάλογα με την χώρα), ROWENTA, MOULINEX, KRUPS, CALOR, SEB, EMSA, OBH NORDICA, KAISER, ARNO, CLOCK, IMUSA, ASIA FAN, MIRRO, MAHARAJA WHITELINE, PANEX, SUPOR. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Όμιλο SEB και τις εμπορικές επωνυμίες του, παρακαλούμε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.groupeseb.com.

Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης μπορούν να συμπληρωθούν από Ειδικές Προϋποθέσεις  συγκεκριμένες για τις διαφορετικές Ιστοσελίδες

Γλωσσάριο

Σε τι αναφέρονται οι αναγνωρισμένοι όροι;

 • Ο&Π Χρήσης: σημαίνει οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης που διέπουν τη χρήση αυτής της Ιστοσελίδας
 • Περιεχόμενο: σημαίνει όλα τα αρχεία ήχου και βίντεο, εικόνες, κείμενα, πληροφορίες, βάσεις δεδομένων, ιδέες για εμπορικές επωνυμίες, λογότυπα, τεχνικές και γραφικές λύσεις, εμφάνιση, δομή και κάθε χαρακτηριστικό είτε προστατεύεται είτε όχι από κάποιο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή από ισχύουσες ή μελλοντικές νομικές  διατάξεις, τις οποίες τοποθετούμε στην Ιστοσελίδα  και/ή καθιστούμε διαθέσιμες σε εσάς στην Ιστοσελίδα .
 • Cookies: σημαίνει αρχεία κειμένου ικανά να σας ταυτοποιούν ως πελάτη και να αποθηκεύουν τις προσωπικές σας προτιμήσεις (για παράδειγμα τις επιλογές σας για τη γλώσσα) και πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη σας στις Ιστοσελίδες μας (συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων περιήγησης). Αυτός ο όρος περιλαμβάνει τα cookies και άλλα εργαλεία εντοπισμού.
 • Δεδομένα: σημαίνει τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε μέσω της Ιστοσελίδας , δηλαδή τις πληροφορίες που σας ταυτοποιούν άμεσα ή έμμεσα.
 • Εμπορικό(-ά) Σήμα(-τα): σημαίνει τις εμπορικές επωνυμίες, λογότυπα, εμπορικά σήματα και κάθε άλλα ονόματα που ανήκουν στις εταιρείες του Ομίλου SEB.
 • εμείς, μας, εμάς: σημαίνει η εταιρεία ή οι εταιρείες του Ομίλου SEB που ταυτοποιούνται στην Νομική Ενημέρωση της Ιστοσελίδας.
 • Υπηρεσία(-ες): ατομικά ή συλλογικά σημαίνει κάθε υπηρεσία και όλες οι λειτουργίες σχετικά με αυτή  που προσφέρουμε στην Ιστοσελίδα   δωρεάν ή έναντι πληρωμής.
 • Ιστοσελίδα: σημαίνει  αυτή η ιστοσελίδα.
 • εσείς, σας: σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει πρόσβαση, περιηγείται ή επισκέπτεται την Ιστοσελίδα , για σκοπό επαγγελματικό ή μη.

Οι δυνατότητες που προσφέρει η Ιστοσελίδα

Αποδοχή και τροποποίηση των Ο&Π Χρήσης

Αποκτώντας πρόσβαση στην Ιστοσελίδα  συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους παρόντες Ο&Π Χρήσης και όλες τις άλλες προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο παρόν ή αναφέρονται από αυτό και που ισχύουν την ημέρα της πρόσβασης.

Εάν αρνείστε οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις ή τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στους Ο&Π Χρήσης, παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα. Μπορούμε να τροποποιήσουμε εν όλω ή εν μέρει την Ιστοσελίδα , τις Υπηρεσίες και/ή τους Ο&Π Χρήσης οποιαδήποτε στιγμή.

Οι Υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες στις Ιστοσελίδες  μας είναι για άτομα ηλικίας 15 ετών και άνω. Δεν συλλέγουμε ή χρησιμοποιούμε Δεδομένα που στέλνονται από ανήλικο.

Πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα

Σας  παρέχουμε ένα μη- αποκλειστικό, μη- μεταβιβάσιμο, μη- εκχωρίσιμο δικαίωμα χρήσης του Περιεχομένου της Ιστοσελίδας  μόνο για τον σκοπό της χρήσης της Ιστοσελίδας    σύμφωνα με τους Ο&Π Χρήσης.

Γενικά, αναλαμβάνετε να συμμορφώνεστε με τους Ο&Π Χρήσης και τις ισχύουσες νομικές υποχρεώσεις.

Ειδικότερα, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους ακόλουθους κανόνες:

 • Να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα με ειλικρινείς προθέσεις και σύμφωνα με τους σκοπούς της,
 • Να μην αντιγράφετε εν όλω ή εν μέρει την Ιστοσελίδα , να μην την αναπαράγετε, να μην την πωλείτε, να μην την καθιστάτε διαθέσιμη με άδεια, να μην την διανέμετε, να μην την εκχωρείτε, να μην την τροποποιείτε, να μην την προσαρμόζετε, να μην την μεταφράζετε, να μην παράγετε παράγωγες εργασίες από αυτή, να μην την αποσυνθέτετε, να μην την υποβάλλετε σε λειτουργίες αντίστροφης μηχανικής, να μην την αποσυναρμολογείτε ή προσπαθείτε να εντοπίσετε τον πηγαίο κώδικά της,
 • Να μην παρακάμπτετε ή διακινδυνεύετε τους κανόνες ασφάλειας ή χρήσης για το Περιεχόμενο που παρέχεται, χρησιμοποιείται ή εφαρμόζεται από μια λειτουργία της Ιστοσελίδας,
 • Να μην χρησιμοποιείτε ιό, ρομπότ, λογισμικό ή σύστημα τύπου υπορουτίνας για να επεμβαίνετε ή να προσπαθείτε να επεμβαίνετε στην λειτουργία της Ιστοσελίδας ή στη χρήση της Ιστοσελίδας από οποιοδήποτε άλλο άτομο,
 • Να μην δημοσιεύετε ή εισάγετε ανακριβείς ή παραπλανητικές πληροφορίες όταν χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα ,
 • Να μην υποθέτετε την ταυτότητα ενός άλλου ατόμου,
 • Να μη συλλέγετε πληροφορίες από άλλους χρήστες για να τις χρησιμοποιήσετε προκειμένου να στείλετε εμπορικές ή ισοδύναμες προσφορές, ή για να τους συμπεριλάβετε σε μια υπηρεσία καταλόγου.

Σε ποιον ανήκει το Περιεχόμενο που δημοσιεύεται στην Ιστοσελίδα  

Περιεχόμενο

 

Τα δικαιώματά μας

Το Περιεχόμενο που περιλαμβάνει η Ιστοσελίδα και τα σχετικά δικαιώματα ανήκουν στον Όμιλο SEB συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικώς, των Εμπορικών Σημάτων, των σχεδίων, των εμφανίσεων, της δομής, των ιδεών, των τεχνικών και γραφικών λύσεων, των σχεδίων, των βάσεων δεδομένων, των λογισμικών και των πηγαίων κωδίκων τους, και της διευθέτησης και του σχεδιασμού αυτών των χαρακτηριστικών, που περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα  και τις Υπηρεσίες, και/ή  σχηματίζουν τη βάση της Ιστοσελίδας  και των Υπηρεσιών, και/ή μεταφέρονται μέσω της Ιστοσελίδας  και των Υπηρεσιών, και/ή καθίστανται διαθέσιμες μέσω της Ιστοσελίδας  και των Υπηρεσιών.

Κάθε αναπαραγωγή, αναπαράσταση, προσαρμογή, τροποποίηση, δημοσιοποίηση, διαβίβαση, κακή αναπαράσταση, ενσωμάτωση σε άλλη ιστοσελίδα, εμπορική εκμετάλλευση, και/ή ολική ή μερική επαναχρησιμοποίηση της Ιστοσελίδας και/ή του Περιεχομένου, με οποιαδήποτε διαδικασία, και με οποιοδήποτε μέσο, απαγορεύεται αυστηρά και θα μπορούσε να αποτελέσει πράξη παραβίασης που τιμωρείται από τον Γαλλικό Κώδικα Πνευματικής Ιδιοκτησίας ή από οποιαδήποτε άλλη εφαρμοστέα νομοθεσία.

Ευθύνη

Ποιος είναι υπεύθυνος για τις συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες;

Η Ιστοσελίδα  μπορεί να δίνει πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες  μέσω υπερσυνδέσμων. Δεν διαχειριζόμαστε αυτές τις ιστοσελίδες  και δεν μπορούμε να ελέγχουμε το περιεχόμενο αυτών.

Δεν μπορούμε επομένως να θεωρηθούμε υπεύθυνοι σε καμία περίπτωση για:

 • Το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες που παρέχονται σε αυτές τις ιστοσελίδες τρίτων μερών, ή
 • Την συλλογή και μεταφορά δεδομένων, εγκατάσταση cookies ή κάθε άλλη διαδικασία με τους ίδιους σκοπούς, που διενεργείται από αυτές τις ιστοσελίδες, ή
 • Προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσετε σχετικά με την ασφάλεια και των ακεραιότητα των δεδομένων, των συσκευών και των λογισμικών, και κάθε συνέπεια ή απώλεια που μπορεί να προκύψει από την χρήση αυτών των ιστοσελίδων τρίτων μερών.

Η χρήση από εσάς αυτών των ιστοσελίδων τρίτων μερών μπορεί να υπόκειται σε πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις τους οποίους δεν ελέγχουμε. Επομένως, η χρήση ιστοσελίδων  τρίτων μερών γίνεται με δικό σας κίνδυνο.

Ποιος είναι υπεύθυνος για την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα

Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η Ιστοσελίδα  δεν έχει παρατυπίες, λάθη ή σφάλματα (bugs), ούτε ότι αυτά μπορούν να διορθωθούν, ούτε ότι η Ιστοσελίδα θα δουλεύει χωρίς διακοπή ή κατάρρευση, ούτε ότι είναι συμβατή με όλους τους τύπους συσκευών.

Η  Ιστοσελίδα   λειτουργεί στο Διαδίκτυο και σε κινητά δίκτυα, τα οποία είναι εκτός του ελέγχου μας. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τη μη διαθεσιμότητα της Ιστοσελίδας ή για οποιαδήποτε δυσκολία ή αποτυχία μεταφόρτωσης ή πρόσβασης στο Περιεχόμενο και τις Υπηρεσίες.

Η Υπηρεσία μπορεί να μην είναι προσβάσιμη κατά τη διάρκεια περιόδων συντήρησης, ενημερώσεων ή τροποποιήσεων. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για διακεκομμένη πρόσβαση στην Υπηρεσία ως αποτέλεσμα κάποιας λειτουργίας συντήρησης, ενημέρωσης ή τροποποίησης  στο σύνολο ή σε μέρος της Υπηρεσίας.

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε, τερματίζουμε, αναστέλλουμε ή διακόπτουμε σε οποιαδήποτε στιγμή, για οποιοδήποτε λόγο και κατά την απόλυτη κρίση μας, την πρόσβαση σε όλη ή μέρος της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένου του Περιεχομένου και των Υπηρεσιών, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του νόμου. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι εάν η Ιστοσελίδα   είναι μη διαθέσιμη. Επιπλέον, διατηρούμε το δικαίωμα να διακόπτουμε προσωρινά ή μόνιμα την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, ειδικά εάν η δραστηριότητα σχετικά με την Ιστοσελίδα σταματήσει να διατίθεται στο εμπόριο, ή στην περίπτωση συλλογικών πτωχευτικών διαδικασιών.

Σε περίπτωση που θεωρηθούμε υπεύθυνοι για μια απώλεια που δεν προβλέπεται στους Ο&Π Χρήσης, η ευθύνη μας θα περιορίζεται αποκλειστικά στις ορισμένες, πραγματικές, άμεσες απώλειες.

Πολιτική ιδιωτικότητος

Η Προστασία των Δεδομένων σας είναι σημαντική για εμάς. Ως εκ τούτου, σας προσκαλούμε να διαβάσετε τους ακόλουθους κανόνες προσεκτικά και να επικοινωνήσετε εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις στο: privacy@groupeseb.com.

Ο τρόπος με τον οποίο τα Δεδομένα σας υφίστανται επεξεργασία μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με το εάν συλλέγονται μέσω μιας Ιστοσελίδας. Για να πληροφορηθείτε για τον υπεύθυνο επεξεργασίας των δεδομένων σας για την Ιστοσελίδα  που χρησιμοποιείτε, παρακαλούμε να αναφερθείτε στην Νομική Ενημέρωση.

Ποια δεδομένα συλλέγουμε;

Συλλέγουμε διαφορετικούς τύπους Δεδομένων που σχετίζονται με τα ακόλουθα στοιχεία:

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ
Τύπος Δεδομένων   Εικονόγραμμα
Δεδομένα Ταυτοποίησης (π.χ. επώνυμο, όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) , Γενικοί όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης
Δεδομένα σύνδεσης, cookies, τεχνικά δεδομένα , Γενικοί όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης
Ανωνυμοποιημένα δεδομένα , Γενικοί όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

Είναι αυτά τα Δεδομένα υποχρεωτικά;

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα χωρίς να ταυτοποιείστε ή χωρίς να μας στέλνετε Δεδομένα.   Επιπλέον, κάποια από αυτά τα Δεδομένα είναι υποχρεωτικά προκειμένου να πληρούνται νομικές ή συμβατικές προϋποθέσεις. Θα επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας πάντα σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία.

Βάσεις για την επεξεργασία Σχετικό εικονόγραμμα
Δίνετε ελεύθερα την συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των Δεδομένων σας , Γενικοί όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης
Χρειάζεται να επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας για να πληρούμε τις συμβατικές μας δεσμεύσεις , Γενικοί όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης
Ο νόμος απαιτεί τη συλλογή αυτών των Δεδομένων από εμάς , Γενικοί όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης
Επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας βάσει των εννόμων συμφερόντων μας προκειμένου να βελτιώνουμε συνεχώς τις Υπηρεσίες μας , Γενικοί όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

Τα Υποχρεωτικά Δεδομένα σημειώνονται ως τέτοια όταν συλλέγονται. Τα υπόλοιπα δεδομένα είναι προαιρετικά.

Εάν δεν συμπληρώσετε τα υποχρεωτικά Δεδομένα, δεν θα είναι δυνατό:

 • να έχετε πρόσβαση σε όλες ή σε μέρος των Υπηρεσιών της Ιστοσελίδας
 • να παραλαμβάνετε τα προϊόντα ή τις Υπηρεσίες που παρέχουμε.

Επιπλέον, όταν συνδέεστε στην Ιστοσελίδα μέσω λύσης που παρέχεται από τρίτο μέρος, ιδίως μέσω ενός κοινωνικού δικτύου, μας εξουσιοδοτείτε, σύμφωνα με τους Ο&Π Χρήσης, να συλλέγουμε και να επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα για τα οποία έχετε επιτρέψει την δημόσια κοινοποίηση μέσω των παραμέτρων της εν λόγω λύσης που παρέχεται από τρίτο μέρος.  Μπορούμε επομένως να χρησιμοποιούμε αυτά τα Δεδομένα για να συμπληρώσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε άμεσα από εσάς.

Γιατί συλλέγουμε τα Δεδομένα σας;

Σκοποί Δεδομένα που συλλέγονται Βάσεις της επεξεργασίας
Για να απαντάμε στις αναζητήσεις σας και τα αιτήματα πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που πουλάμε. , Γενικοί όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης , Γενικοί όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης
Για να σας παρέχουμε προσωποποιημένο περιεχόμενο και προσφορές στην Ιστοσελίδα

που είναι πιθανό να σας ενδιαφέρουν, βάσει των εγκατεστημένων Cookies. Μπορείτε να διαχειρίζεστε την εγκατάσταση καθενός από αυτά τα Cookies οποιαδήποτε στιγμή, επιλέγοντας  τον  σύνδεσμο που βρίσκεται σε κάθε σελίδα της Ιστοσελίδας

, Γενικοί όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης , Γενικοί όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης
Για να αντιλαμβανόμαστε τις χρήσεις που πραγματοποιούνται από τις Ιστοσελίδες και να βελτιώνουμε  την λειτουργία τους χρησιμοποιώντας cookies και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ δείτε την Ενότητα σχετικά με τα Cookies. , Γενικοί όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης , Γενικοί όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης
Για να πραγματοποιούμε έρευνα αγοράς και να αναλύουμε τις τάσεις προκειμένου να βελτιώσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Τα δεδομένα που συλλέγουμε δεν είναι σε μορφή που μπορεί να μας επιτρέψει να σας ταυτοποιούμε ατομικά. Αυτές οι πληροφορίες θα υφίστανται επεξεργασία σε συγκεντρωτική μορφή, που σημαίνει ότι δεν μπορούμε να ταυτοποιήσουμε ατομικά χρήστες, και μπορούν να συνδυαστούν με άλλα συγκεντρωτικά δεδομένα που συνδέονται με άλλους χρήστες, και με δεδομένα που συλλέγονται από άλλες οντότητες μέσα στον Όμιλό μας. , Γενικοί όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης , Γενικοί όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης
Για να σας επιτρέπουμε να μοιράζεστε πληροφορίες από τις Ιστοσελίδες  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή στα κοινωνικά δίκτυα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες κοινοποίησης στα κοινωνικά δίκτυα, παρακαλούμε να δείτε την ενότητα σχετικά με τα  Cookies. , Γενικοί όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης , Γενικοί όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

Ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση στα Δεδομένα μου;

Μοιραζόμαστε τα Δεδομένα σας μόνο όταν αυτό είναι αυστηρά απαραίτητο και μόνο με τα ακόλουθα τρίτα μέρη:

 • τις συνεργαζόμενες με εμάς εταιρείες
 • τους προμηθευτές μας, για να πραγματοποιούν τους ανωτέρω περιγραφόμενους σκοπούς ή για να πραγματοποιούν μια εργασία για λογαριασμό μας (συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης πωλήσεων, της έρευνας αγοράς ή των υπηρεσιών πελατών, και  της διαχείρισης λογαριασμών, της προμήθειας προϊόντων ή υπηρεσιών τώρα ή στο μέλλον),
 • τον αγοραστή της εταιρείας μας σε περίπτωση εξαγοράς,
 • κάποιο τρίτο μέρος όταν προβλέπεται ή επιτρέπεται από το νόμο, ή μια ισχύουσα νομοθετική πρόβλεψη, διαταγή δικαστηρίου ή κανονισμό, ή εάν μια τέτοια αποκάλυψη είναι αναγκαία ως μέρος μιας έρευνας ή διαδικασίας, εντός των εθνικών εδαφών ή σε μία άλλη χώρα.

Τέλος, σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου (ειδικά με το Άρθρο 6(1) του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και την αιτιολογική σκέψη 48 του ίδιου Κανονισμού), μπορούμε να μοιραζόμαστε τα Δεδομένα σας με εταιρείες του Ομίλου για εσωτερικούς σκοπούς διοίκησης.

Εάν μια μεταφορά όπως περιγράφεται παραπάνω πραγματοποιείται σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα εφαρμόσουμε μέτρα για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας με τον κατάλληλο τρόπο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ομοίως, εάν βρίσκεστε εκτός της ΕΕ, τα Δεδομένα σας θα μεταφερθούν εντός της ΕΕ όπου θα υποστούν επεξεργασία σύμφωνα με τις νομικές προβλέψεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.

Για πόσο χρόνο διατηρείτε τα Δεδομένα μου;

Διατηρούμε τα Δεδομένα σας για την διάρκεια της εμπορικής μας σχέσης και για τόσο χρόνο όσο είναι απαραίτητος ώστε να εκπληρώσουμε τους σκοπούς που περιγράφονται στους παρόντες Ο&Π Χρήσης. Πέραν αυτής της περιόδου, θα διατηρούμε τα Δεδομένα σας μόνο για να συμμορφωνόμαστε με τις νομικές ή κανονιστικές μας υποχρεώσεις, ή για να μπορούμε να θεμελιώσουμε απόδειξη ενός δικαιώματος ή μιας σύμβασης.

Τα δικαιώματά μου επί των δεδομένων μου

Ποια είναι τα δικαιώματά μου;

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις νόμου, σας εγγυόμαστε τα ακόλουθα δικαιώματα:

Δικαίωμα πρόσβασης Δικαίωμα διόρθωσης
Μπορείτε να ζητήσετε πρόσβαση σε όλα ή σε μέρος των Δεδομένων σας. Μπορείτε να μας ζητήσετε να διορθώσουμε όλα ή μέρος των Δεδομένων σας που μπορεί να είναι ανακριβή ή μη επικαιροποιημένα.
Δικαίωμα διαγραφής Δικαίωμα εναντίωσης
Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε όλα ή μέρος των Δεδομένων σας, ιδίως εάν τα Δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για την εκπλήρωση των σκοπών για του οποίους συλλέχθηκαν, ή εάν ανακαλείτε στην συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των Δεδομένων σας. Μπορείτε να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των Δεδομένων σας για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε. Ωστόσο, σας εφιστούμε την προσοχή στο γεγονός ότι ανεξαρτήτως αιτήματός σας, μπορεί να πρέπει να συνεχίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας εάν υπάρχουν νόμιμοι ή επιτακτικοί λόγοι που να δικαιολογούν την επεξεργασία τους, ή προκειμένου να θεμελιώσουμε, ασκήσουμε ή υπερασπιστούμε νόμιμα δικαιώματα.
Δικαίωμα περιορισμού Δικαίωμα στη φορητότητα
Μπορείτε να ζητήσετε τα δεδομένα σας να υφίστανται επεξεργασία με περιορισμένο τρόπο (όχι επεξεργασία, μόνο αποθήκευση) στις ακόλουθες περιπτώσεις: i) για την περίοδο που απαιτείται για να ελεγχθεί η ακρίβεια των Δεδομένων σας μετά από μια αμφισβήτηση της ακρίβειας των Δεδομένων σας από εσάς, ii) εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία είναι παράνομη και ζητάτε περιορισμένη χρήση των Δεδομένων αντί για διαγραφή, iii) εάν δεν χρειάζεται να επεξεργαζόμαστε πλέον τα Δεδομένα σας αλλά εσείς εξακολουθείτε να χρειάζεστε αυτά τα Δεδομένα για να καταγράψετε, να ασκήσετε ή να υποστηρίξετε τα δικαιώματά σας, iv) εάν εναντιώνεστε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας και θέλετε να περιορίσετε την χρήση τους εν όσω διενεργούνται έλεγχοι για να θεμελιωθεί κατά πόσο οι νόμιμοι λόγοι που δίνουμε δικαιολογούν τη συνέχιση της επεξεργασίας των Δεδομένων από εμάς. Μπορείτε να ζητήσετε να εξαχθούν τα Δεδομένα σας σε ένα τρίτο μέρος όταν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας στη συλλογή των Δεδομένων ή όταν τα Δεδομένα σας έχουν συλλεγεί κατά την εκτέλεση μιας σύμβασης.
Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης Δικαίωμα ελέγχου των Δεδομένων σας μετά το θάνατό σας
Για επεξεργασία που απαιτεί την συγκατάθεσή σας
(, Γενικοί όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης) μπορείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.
Έχετε το δικαίωμα να μας στέλνετε τις οδηγίες σας σχετικά με το τι να κάνουμε με τα Δεδομένα σας μετά το θάνατό σας.
Πώς ασκώ τα δικαιώματά μου;

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας επιλέγοντας τον σύνδεσμο για την διαχείριση των δεδομένων στην σελίδα πελάτη σας, πηγαίνοντας άμεσα στην σελίδα “Επικοινωνήστε μαζί μας”, ή επικοινωνώντας στο  privacy@groupeseb.com.

Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλλετε  καταγγελία σε μια αρχή προστασίας δεδομένων (www.dpa.gr)

 

 

Διαχείριση των Cookies

Κατά τη διάρκεια της χρήσης της Ιστοσελίδας   από εσάς, μπορεί να εγκατασταθούν στη συσκευή σας Cookies, ειδικότερα στον υπολογιστή, το tablet ή το smartphone σας.

Η χρήση Cookies από εμάς υπόκειται στην ρητή, προηγούμενη, ειδική συγκατάθεση, που δίνεται πριν εγκατασταθούν στη συσκευή σας. Αποκτούμε την συμφωνία σας μέσω ενός πεδίου (banner) που περιέχει σαφείς, ρητές πληροφορίες σχετικά με τους σκοπούς για τους οποίους θα χρησιμοποιηθούν τα Cookies και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εναντίωσης στην χρήση των Cookies.

Χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των Cookies σύμφωνα με τους παρόντες Ο&Π Χρήσης. Εάν δεν συμφωνείτε στην χρήση των Cookies, μπορείτε να τα απενεργοποιήσετε ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες στη σελίδα “Πώς μπορώ να απενεργοποιήσω τα προαιρετικά Cookies.

Τι είναι ένα Cookie;

Τα Cookies είναι αρχεία κειμένου ικανά για να σας ταυτοποιήσουν ως πελάτη και να αποθηκεύσουν τις προσωπικές σας προτιμήσεις (για παράδειγμα τις επιλογές σας για τη γλώσσα) και τεχνικές πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων περιήγησης).

Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιούμε διαδικτυακές ετικέτες (web tags), επίσης γνωστές ως “pixel tags” ή “Clear GIF” ή παρόμοια τεχνολογία που χρησιμοποιείται για ελέγχουμε πώς χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα  και για να δούμε  ποιες σελίδες της Ιστοσελίδας  επισκέπτεσθε.

Ποια Cookies χρησιμοποιούμε;

Χρησιμοποιούμε διαφορετικές κατηγορίες Cookies στην Ιστοσελίδα

Απαραίτητα Cookies

Τα “απαραίτητα” Cookies σας επιτρέπουν να έχετε πρόσβαση στις βασικές λειτουργίες της Ιστοσελίδας.  Μπορείτε να τα διαγράψετε μέσω παραμέτρων στον περιηγητή δικτύου (browser) σας, αλλά δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα σωστά χωρίς αυτά τα Cookies.

 

 Προαιρετικά Cookies

Τα “προσωποποιημένα” Cookies δεν είναι απαραίτητα αλλά διευκολύνουν τη χρήση της Ιστοσελίδας  και καθιστούν την εμπειρία σας φιλική προς τον χρήστη.
Τα  Cookies “μέτρησης κοινού”  μας επιτρέπουν να αναλύουμε την κίνηση, τις τάσεις, τις χρήσεις και να ταυτοποιούμε κάθε δυσλειτουργία της Ιστοσελίδας .  Αυτό μας βοηθάει να βελτιώσουμε την εμπειρία σας καθώς και τον σχεδιασμό και το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας   , για να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες σας.
Τα “διαφημιστικά” Cookies χρησιμοποιούνται για να σας στέλνουμε το κατάλληλο διαφημιστικό υλικό που σχετίζεται με τα ενδιαφέροντά σας, όπως υποδεικνύεται στην Ιστοσελίδα μας όταν περιηγείστε στο διαδίκτυο. Εάν αρνηθείτε τα διαφημιστικά Cookies, μόνο μη στοχευμένες διαφημίσεις θα εξακολουθήσουν να εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα ή στο Διαδίκτυο.
Τα Cookies “μέσων κοινωνικής δικτύωσης” σας επιτρέπουν να μοιράζεστε το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας με τους φίλους σας μέσω πλήκτρων κοινοποίησης, ειδικά στο Facebook και στο Instagram. Οι εκδότες μέσων κοινωνικής δικτύωσης αποθηκεύουν έτσι τα Cookies στη συσκευή σας, για να αποκτούν και να παραλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με την χρήση αυτών των υπηρεσιών κοινοποίησης από εσάς.

Πώς μπορώ να απενεργοποιήσω τα προαιρετικά Cookies;

Την πρώτη φορά που επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα ένα πεδίο (banner) σας ενημερώνει για την παρουσία αυτών των Cookies και προσκαλείστε να δηλώσετε τις προτιμήσεις σας. Εγκαθίστανται μόνο εάν συμφωνήσετε, συνεχίζοντας την Χρήση της Ιστοσελίδας .

Μπορείτε επίσης να διαχειρίζεστε την εγκατάσταση καθενός από αυτά τα Cookies ανά πάσα στιγμή, επιλέγοντας τον σύνδεσμο σε κάθε σελίδα της Ιστοσελίδας.

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Αρμόδια Δικαιοδοσία

Οι παρόντες Ο&Π Χρήσης υπόκεινται στο εφαρμοστέο στον τόπο κατοικίας σας δίκαιο. Όλες οι διενέξεις θα αναφέρονται στα αρμόδια δικαστήρια, αν δεν μπορεί να επιτευχθεί αμοιβαίος συμβιβασμός.