Νομική Ενημέρωση - Moulinex.gr
nav-icon

Νομική Ενημέρωση

Εκδότης

Ιστοσελίδα
Η SEB GROUPE ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ που έχει την καταστατική της έδρα στην Οδό Καβαλιεράτου 7, 14564 Κάτω Κηφισιά, Αθήνα, Ελλάδα (αριθμός μητρώου 388669/01/AT/13/97/253).

Εφαρμογή
Η SEB DEVELOPPEMENT, μια « απλοποιημένη κατά μετοχές εταιρεία », που έχει την καταστατική της έδρα στην Οδό Moulin Carron 112 CS 90229, 69130 Ecully, Γαλλία, και είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών της Λυών υπό τον αριθμό 016 950 842.

Πάροχος Φιλοξενίας

Ιστοσελίδα

Η VIZEUM ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που εδρεύει στο Μαρούσι, οδός Χειμάρρας 5, με αριθμό ΓΕΜΗ 147357301000.

Εφαρμογή

Η εφαρμογή φιλοξενείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την Amazon Web Services Inc, PO Box 81226, Seattle, WA 981808-1226 – USA.  https://aws.amazon.com/fr/compliance/eu-data-protection/.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων για την Ιστοσελίδα / Εφαρμογή

Η ταυτότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων εξαρτάται από τον σκοπό της επεξεργασίας των δεδομένων.

Δημιουργία και διαχείριση ενός λογαριασμού χρήστη
Η SEB DEVELOPPEMENT, μια « απλοποιημένη κατά μετοχές εταιρεία », που έχει την καταστατική της έδρα στην Οδό Moulin Carron 112 CS 90229, 69130 Ecully, Γαλλία, και είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών της Λυών υπό τον αριθμό 016 950 842.

Χρήση των δεδομένων για σκοπούς προώθησης (π.χ. Ενημερωτικά δελτία κλπ.) και εξυπηρέτηση καταναλωτών.
Η SEB Groupe Ελλάδος ΑΕ που έχει την καταστατική της έδρα στην Οδό Καβαλιεράτου 7, 14564 Κάτω Κηφισιά, Αθήνα, Ελλάδα (αριθμός μητρώου 388669/01/AT/13/97/253).

Διαχείριση παραγγελιών που καταχωρούνται στην Ιστοσελίδα μας ή, όταν εφαρμόζεται, στην Εφαρμογή
Η SEB INTERNATIONAL SERVICE (SIS), μια « απλοποιημένη κατά μετοχές εταιρεία », που έχει την καταστατική της έδρα στη Οδό Chars, 70310 Faucogney et La Mer, Γαλλία, η οποία είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών της Vesoul υπό τον αριθμό 399 014 216. VAT No. FR 95 399014216.